top of page

Politika privatnosti

ZAŠTITA PODATAKA


Prilikom korištenja naših usluga možda će od vas biti zatraženo da date osobne podatke. Davanje ovakvih informacija je dobrovoljno. Vaši osobni podaci bit će korišteni strogo u suglasnosti sa zakonima o zaštiti podataka koji vrijede u EU. Osobni podaci predočeni na prezentaciji koriste se u standardnim procedurama u cilju obrađivanja vaših zahtjeva. Obrada i upotreba vaših podataka za konzultacije, reklamna i marketinška istraživanja moguća je samo uz vašu izričitu suglasnost. Ako prilikom davanja podataka unaprijed navedene svrhe date i suglasnost da vaše podatke koriste i druge organizacije u sastavu ili dodatno navedene treće strane, oni mogu biti ustupljeni i tim stranama. Ako ne date svoj pristanak, vaši podaci neće biti ustupljeni nikome. Privatna ordinacija dentalne medicine Ćaleta Cupek na svojim web serverima ne pohranjuje vaše podatke u digitalnom obliku.

 

COOKIES


Cookies (Kolačići) je mala tekstualna datoteka koju prezentacija kopira na hard disk vašeg računala. Kolačići ne štete vašem računalu i ne sadrže viruse. Kolačići ne prikupljaju nikakve podatke o vama. Korištenje kolačića može se spriječiti u svakom trenutku odgovarajućim podešavanjem vašeg programa. U pravilu, kolačiće koristi isključivo naša Internet stranica samo dok ste na njoj, u cilju anonimne statističke obrade podataka, kao i zbog pojednostavljenja njenog korištenja. Kolačići mogu povremeno služiti i drugim svrhama u pojedinim dijelovima starnice. Ako se nađete u takvoj situaciji, bit ćete obaviješteni.

 

AUTORSKA PRAVA


©Copyright Privatna ordinacija dentalne medicine Ćaleta Cupek. Sva prava pridržana. Tekstovi, slike, grafički elementi, tonski zapisi, animacije, video klipovi, kao i njihov raspored na internet stranici podliježu zakonima o autorskim pravima i drugim zakonima o intelektualnoj imovini. Ovi objekti se ne smiju kopirati u komercijalne svrhe, ne smiju se distribuirati, niti se bilo koji od ovih objekata smije mijenjati i postavljati na druge internet stranice.

 

GARANCIJE I ODGOVORNOST


Informacije na ovoj internet stranici ne podliježu nikakvoj garanciji, navedenoj ili nagoviještenoj, uključujući tu i bilo kakve garancije o komercijalnosti, upotrebljivosti u određenu svrhu, kao ni o zloupotrebi prava trećih strana. Iako se smatra da su podaci dati na ovoj internet stranici točni, oni mogu sadržavati greške ili netočne podatke unatoč pažnji pri izradi web stranice. Privatna ordinacija dentalne medicine Ćaleta Cupek ni u kom slučaju ne snosi odgovornost ni prema kome ni za kakve posebne, indirektne ili naknadne štete vezane za ovaj materijal, osim ako nisu izazvane teškim nemarom ili s izričitom namjerom. Privatna ordinacija dentalne medicine Ćaleta Cupek ne snosi odgovornost za sadržaj internet stranica koje održavaju treće strane i ne priznaje nikakvu odgovornost za linkove koji vode s ove na druge internet stranice.

 

REGISTRIRANI ZAŠTIĆENI ZNAKOVI


Ako to nije drugačije navedeno, autorska prava na sve zaštićene znakove na ovoj stranici pripadaju Privatnoj ordinaciji dentalne medicine Ćaleta Cupek, uključujući tu i marke, imena modela, logotipove i ambleme.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA


Stupanjem na snagu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podataka. Uredba se u cijelosti nalazi na sljedećoj poveznici  OPĆA UREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA (GDPR).

Slobodni ste kontaktirati nas i zatražiti uklanjanje Vaših osobnih podataka iz naše baze. Naša obveza je učiniti isto i u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva sve Vaše osobne podatke ukloniti iz naše baze te Vas sukladno tome i obavjestiti kada je proces završen. Napominjemo, svaki oblik ostavljanja i slanja Vaših osobnih podataka na stranicama Privatne ordinacije dentalne medicine Ćaleta Cupek radi se isključivo dobrovoljno od strane Vas kao pojedinca koji je pristupio ovim stranicama i nije izvršen niti jedan oblik prisile kod ostavljanja istih.

bottom of page